События в Одессе на дату: 19 апреля 2019

Odesa Photo Days Festival / Curatorial Talk / Katarzyna Sagatowska & Max Houghton

19 апреля 2019 в 11:00
категория: фестиваль
бесплатно
место: Коворкинговый центр "Impact Hub Odessa" (ул. Греческая, 1а)

19 April 14:00 1a Hretska str. The Memory Works of Weronika Gesicka through the Lens of Contemporary Polish and British photography Free entry Photography preserves memories. Photography creates memories. Memories create photography. Photography and memory are inextricably linked. In her works, Weronika Gęsicka interprets this relation referring to both her biography and social experiences. During the talk, curators Max Houghton (UK) and Katarzyna Sagatowska (Poland), starting from the problems present in the artist’s projects – “Traces” and “Collection”, will reflect on how selected contemporary British and Polish artists undertake topics related to memory. To what extent, despite geographical, social and political differences, one can indicate common themes, and to what extent each artist creates his own narrative. // 19 квітня 14:00 вул. Грецька, 1а Меморіальні роботи Вероніки Ґенсіцкої через призму сучасної польської та британської фотографії Вхід вільний Фотографії зберігають спогади. Фотографії створюють спогади. Спогади створюють фотографії. Фотографія та пам’ять нерозривно пов’язані. У своїх роботах Вероніка Ґенсіцка розглядає цей зв’язок, посилаючись на власну біографію та соціальний досвід. Під час бесіди кураторки Макс Хоутон (Британія) та Катажина Сагатовска (Польща) будуть розмірковувати, як сучасні британські та польські художники розглядають теми, пов’язані з пам’яттю. Відправною точкою стануть пробеми, представлені в авторських проектах «Сліди» та «Колекція» Вероніки Ґенсіцкої. Далі розмова торкнеться того, як багато спільних тем можуть знайти автори, незважаючи на географічні, політичні та соціальні відмінності, наскільки кожен з них може створити свою власну розповідь.

Афиша события — Odesa Photo Days Festival / Curatorial Talk / Katarzyna Sagatowska & Max Houghton в Коворкинговый центр "Impact Hub Odessa"