События в Одессе на дату: 19 апреля 2019

Odesa Photo Days Festival / ФотоВиставка «Транзит» // Transit Exhibition

19 апреля 2019 в 14:00
категория: фестиваль
место: Литературный музей (ул. Ланжероновская, 2)

VICTOR AND SERHIY KOCHETOV, OLEKSANDR CHEKMENOV Transit Opening at 17:00 on April 19 Odesa Literary Museum 2, Lanzheronivska st. “Transit” exhibition is a reflection on modern socio-political changes in Ukraine, rooted in the processes of previous years. The scenes presented in the works are mainly eastern regions — Kharkiv, Donetsk and Lugansk in 1980-1990s. A certain parallelism between the transient nature of those decades and the present crisis leads to the analysis of the previous situation. It is created with the help of absolutely opposite photographic techniques – disarming documentary of Chekmevov’s photos and ironical, but filled with existential anxiety coloured photographs of Kochetovs. This border gives birth to the expressive perspective, which contains the authors’ personal attitude to the reality connected with historical context – the past, which affects directly our present and future reality. The curators Serhiy Lebedynskyi, Oleksandra Osadcha, Kateryna Radchenko. Orginizers & partners Museum of Kharkiv School of Photography Odesa Photo Days Festival Одесский литературный музей Odesa Regional State Administration // ВІКТОР ТА СЕРГІЙ КОЧЕТОВИ, ОЛЕКСАНДР ЧЕКМЕНЬОВ Транзит Відкриття 19 квітня о 17:00 Одеський літературний музей вул. Ланжеронівська, 2 Виставка «Транзит» є рефлексією на сучасні швидкоплинні соціально-політичні зміни в Україні та їх вкоріненість в процесах попередніх років. Місцями дії робіт, що будуть представлені на експозиції, є переважно східні області — Харківська, Донецька і Луганська в 1980-х-1990-х роках. Певна паралельність між перехідним характером тих десятиріч та кризовим сьогоденням підштовхує до аналізу тогочасної ситуації. Він здійснюється за допомогою діаметрально протилежних фотографічних прийомів — обеззброюючої документальності світлин Чекменьова та, на перший погляд, іронічних, але сповнених екзистенційної тривоги розфарбованих фотографій Кочетових. Саме на їх перетині народжується виразна перспектива, в якій особисте ставлення авторів до дійсності поєднується з історичним контекстом – минулим, яке безпосередньо продовжує впливати на нашу дійсність та майбутнє. Куратори Сергій Лебединський, Олександра Осадча, Катерина Радченко. Організатори та партнери Museum of Kharkiv School of Photography Odesa Photo Days Festival Одесский литературный музей Управління культури Одеської обласної державної адміністрації

Афиша события — Odesa Photo Days Festival / ФотоВиставка «Транзит» // Transit Exhibition в Литературный музей