События в Одессе 02 липня 2020

ЛЕ ТАЙ - Перший український фестиваль тайського масажу

02 липня 2020, 06:00
категория: фестиваль
место: Адреса проведення (дивись в описі)

English text see below English text see below English text see below Реєстрація та питання - через особисті повідомлення Міша Шаргородський (Misha Sharhorodsky) або по телефону +380671927379 (WhatsApp, Viber, Telegram) 5+ основних сучасних напрямків тайського масажу. 12+ кращих (на наш смак) українських і зарубіжних викладачів тайського масажу. 3+ хедлайнера зі світовою славою. 4 дні. 2 потоку. 9 годин масажу в день. Одне літо. Одне море. Одна маленька пташка. ЛЕ ТАЙ Перший український фестиваль тайського масажу. 2-7 липня. 20 км від Одеси. Чорноморськ. Турбаза Ювілейна. Море. ВАЖЛИВО! 2 липня це день заїзду, 7 липня день виїзду. Основна програма фестивалю розпочнеться 3 липня в 9.00 ранку і закінчиться 6 липня о 19.00. 2 зали, 2 потоку. 9 годин масажу щодня. Основна програма фестивалю: https://docs.google.com/document/d/1hBiuCAsVXUVz8Nym0HAD4L-GvlGsznhWbhTl37iQTsc/edit?usp=sharing Всі майстер-класи на фестивалі - тригодинні. Це на наш погляд забезпечує максимальну (в умовах фестивалю) засвоюваність матеріалу. Чому тільки тайського? Тому що тайський масаж це цілий світ, з безліччю напрямків, шкіл, методик, з величезною кількістю авторських стилів. Тайського масажу кілька тисяч років, але він дуже молодий і повний життя, і саме зараз, завдяки виходу на міжнародну арену, він переживає період особливо бурхливого розвитку.Тайський масаж це про навик відчувати тіло і вміння ним користуватися. Тому тайський масаж не може бути професією, він може бути тільки способом життя. Якщо ви любите своє тіло, хочете почувати його краще, хочете краще вміти ним користуватися, то тайський масаж це для вас. Ми вибрали найкращих (на наш смак) і при цьому дуже різних і дуже несхожих один на одного українських і зарубіжних викладачів. Зібрали їх разом і запросили вас. ЛЕ ТАЙ. Перший український фестиваль тайського масажу - це перш за все про розвиток, розвиток тайського масажу і розвиток ваших власних тілесних навичок. Девіз фестивалю - такий різний тайський масаж. Традиційний тайський масаж. Тайський ліктьовий масаж. Динамічний тайський масаж. Остеотай. З'єднання остеопатії і тайського масажу. Вута-ОстеоТанец. Стиль Великого Майстра пише бунт. Авторські техніки Себастіана Бруно. І багато іншого)) Всі майстер-класи на фестивалі - тригодинні. Це на наш погляд забезпечує максимальну (в умовах фестивалю) засвоюваність матеріалу. Рано вранці: йога цигун медитація Пізно ввечері: музика Вартість участі у фестивалі. При ранній оплаті. До 15 травня - 3000 грн До 1 червня - 3100 грн До 15 червня - 3200 грн До 25 липня - 3400 грн На фестивалі 3600 грн Максимальна кількість учасників - 50 осіб. Окремо оплачується ПРОЖИВАННЯ І ХАРЧУВАННЯ Два варіанти:1) триразове вегетаріанське харчування та проживання в своєму наметі на території бази - 350 грн / день. Душ і туалет загального користування. 2) триразове вегетаріанське харчування та проживання (1 місце) в двомісному номері з душем і туалетом - 550 грн / день Реєстрація та питання - через особисті повідомлення Міша Шаргородський (Misha Sharhorodsky) або по телефону +380671927379 (WhatsApp, Viber, Telegram) ******* Registration and questions via personal messages to Міша Шаргородський (Misha Sharhorodsky) or call +380671927379 (WhatsApp, Viber, Telegram) 5+ main modern trends of Thai massage. 12+ best (to our taste) Ukrainian and foreign Thai massage teachers. 3 world-famous headliners. 4 days. 2 spaces. 9 hours of massage per day. One summer. One sea. One little bird. LE THAI The first Ukrainian festival of Thai massage. July 2-7. 20 km from Odessa. Chernomorsk. Sea. IMPORTANT. 2 July is the arrival day, 7 July - departure day. The main teaching program starts 3 July at 9 am and ends 6 July at 7 pm. 2 spaces, 2 streams. 9 hours of massage daily. Program of the festival https://docs.google.com/document/d/1hBiuCAsVXUVz8Nym0HAD4L-GvlGsznhWbhTl37iQTsc/edit?usp=sharing All classes are 3-hour long to ensure the maximum possible quality of teaching.Why only Thai? Because Thai massage is a whole world, with many trends, schools, techniques, with a huge number of individual styles. Thai massage is several thousand years old, but it is very young and full of life, and right now, thanks to entering the international arena, it is experiencing a period of particularly rapid development. Thai massage is about the skill to feel the body and the ability to use it. Therefore, Thai massage can not be a profession, it can only be a way of life. If you love your body, want to feel it better, want to know how to use it better, then Thai massage is for you. We have chosen the best (to our taste) and at the same time very different from each other Ukrainian and foreign teachers. We have gathered them together and invited you. LE THAI. The first Ukrainian festival of Thai massage is primarily about development, the development of Thai massage and the development of your own body skills. The motto of the festival is Such a different Thai massage. Traditional Thai massage. Dynamic Thai massage. Osteothai. Combination of osteopathy and Thai massage. WuoTai-OsteoDance. The Style of Master Pichest. Authentic techniques of Sebastian Bruno. And much more)) All classes are 3-hour long to ensure the maximum possible quality of teaching. Early in the morning: Yoga Qigong Meditation Late evening: Music HOW MUCH? If you pay until: Until May 1 - 120 euroUntil June 1 - 130 euro Until June 16 - 140 euro Until July 2 - 150 euro At the festival 160 euro The maximum number of participants is 50 people. Separately paid ACCOMMODATION AND FOOD Two options: 1) three vegetarian meals a day and accommodation in your own tent on the site - 15 euro / day. Shower and toilet are shared. 2) three vegetarian meals a day and accommodation (1 bed) in a double bed room with private shower and toilet - 23 euro / day Most classes are given in Russian (Ukrainian), English translation is available. Registration and questions via personal messages to Міша Шаргородський (Misha Sharhorodsky) or call +380671927379 (WhatsApp, Viber, Telegram) Де? м Чорноморськ (Іллічівськ), Турбаза "Ювілейна"

Афиша события — ЛЕ ТАЙ - Перший український фестиваль тайського масажу в Адреса проведення