События в Одессе 14 червня 2021

Нонконформісті в WEartMusum

14 червня 2021, 10:30
категория: виставка
место: Музей західного і східного мистецтва (вул. Пушкінська, 9)

 Нонконформісті 1 - 23 червня 2021 Одеський музей Західного та східного мистецтва у рамка фестивалю Odessa Classics Куратор - Анатолій Димчук 1 червня Фонд імені Юрія Миколайовича Єгорова спільно з Одеська музеєм Західного та східного мистецтва (WEartMuseum) представити виставку, присвячений руху одеських нонконформістів. Проект реалізованій в межах фестивалю Odessa Classics. Нонконформізм 70-х - 80-х років ХХ століття є одним з найважлівішіх явіщ для мистецького життя Одеси. Саме з цією групою митців пов'язана одна з дере публічніх неформальних виставок у Радянський Союзі. Мова идет про Акцію "Сичик + Хрущик", яка відбулася в центрі Одеси в 1967 году. Низка квартирних виставок, організованіх нонконформістамі течение 70-х років, стала важлівім кроком для розвитку свободи слова у пізньорадянській период. Несмотря на опонування Офіційному Радянське мистецтво, что Було Загальна місцем для багатьох українських митців того часу, творчість одеських нонконформістів позначена особливо лірічністю, відходом від прямих політічніх вісловлювань и Звернення до загальнолюдського цінностей. Як зазначаються досліднікі, для одесітів характерне поєднання новаторства з поверненням до вітоків, зокрема до іконопісної традиції та здобутків одеського Товариства південноруськіх художників.У п'яти залах Одеського музею Західного та східного мистецтва будут представлені роботи з приватних колекцій та ФОНДІВ Музею сучасного мистецтва Одеси та Одеського літературного музею. До проекту увійдуть твори Олександра Ануфрієва, Валерія Басанця, Олега Волошинова, Юрія Єгорова, Віктора Маринюка, Євгена Рахманіна, Володимира Стрельникова, Валентина Хруща, Анатолія Шопіна, Людмили Ястреб та других. Виставка познайоміть глядача зі знаковими роботами нонконформістів ПЕРІОДУ квартирних виставок, а такоже з пізньою творчістю митців та їхнімі Сучасний напрацюваннямі. ✨ Відкриття - 1 червня о 15:00 Вхід вільний далі  Щодня (окрім середи) ⏳ 10:30 - 18:00  40 грн  Пушкінська, 9 #WEartMuseum ______________________ Nonconformists June 1 - 23 Odesa Museum of Western and Eastern Art Curator - Anatoliy Dymchuk Yuriy Yegorov Fund in collaboration with the Odesa Museum of Western and Eastern Art presents an exhibition dedicated to the Odesa nonconformist movement. The exhibition is held within the festival Odesa classics.Nonconformism of the 70's - 80's of the ХХ century is one of the most important phenomena in the artistic life of Odesa. One of the first public informal exhibitions in the Soviet Union is associated with this group of artists. We are talking about the action Sychyk + Khrushchyk, which took place in the center of Odesa in 1967. A series of apartment exhibitions organized by nonconformists during the 1970s became an important step in the development of freedom of speech during the late Soviet period. Despite the opposition to official Soviet art, which was a commonplace for many Ukrainian artists of the time, the work by Odesa nonconformists is marked by a special lyricism, a departure from direct political statements and appeal to universal values. According to researchers, the artists from Odesa are characterized by a combination of innovation with a return to the origins, in particular to the icon-painting tradition and the achievements of the Odesa Society of South Russian Artists. Works from private collections and funds of the Museum of the Odesa Modern Art and Odesa State Literature Museum will be presented in five halls of Odesa Museum of Western and Eastern Art. The project will include works by Olexandr Anufriev, Valeriy Basanets, Oleg Voloshynov, Yuriy Yegorov, Viktor Maryniuk, Yevgen Rachmanin, Volodymyr Strelnikov, Valentyn Khrushch, Anatoliy Shopin, Lyudmyla Yastreb and others. The show will feature the iconic works of nonconformists of the period of apartment exhibitions, as well as their late and contemporary works.✨ Opening - June 1 at 15:00 free entrance further  Daily (except Wednesdays) ⏳ 10:30 - 18:00  40 uah  Pushkinskaya, 9 #WEartMuseum

Афиша события — Нонконформісті в WEartMusum в Музей західного і східного мистецтва